8.kyu

bílý pás8.kyu – bílý pás

Bílá barva označuje nevinnost , označuje takového cvičence na cestě karate, krerého duše a vědomí je netknuté a prázdné a nezná žádné aspekty učení karate. Ukazuje cvičence, který neví nic z bojových technik. To vše je barva začátečníků na cestě za učením a poznáním.

 

KIHON

* techniky provádíme 5 × pokud není uvedeno jinak *

1, ZK v: čudan oicuki
2, ZK v: čudan gyakucuki
3, ZK z: ageuke
4, ZK v: sotouke
5, ZK z: učiuke
6, KK v: šutouke
7, ZK v: maegeri čudan (paže gedan)
8, KI s: jokogerikekomi čudan (3 × na každou stranu)

KUMITE

Gohon-kumite
5 × džodan oicuki (kryt ageuke, po pátém útoku vždy jednou protiútok gyakucuki s kiai)
5 × čudan oicuki (kryt sotouke, po pátém útoku vždy jednou protiútok gyakucuki s kiai)

KATA

Heian – šodan

Chyby, které nejsou tolerovány :
– chodidla v postojích nejsou celou plochou na zemi
– zadní noha v postoji ZK není propnuta v koleni
– předklon při chůzi v ZK vpřed nebo záklon horní části těla
– nedostatečné přitažení pěsti k boku (HIKITE)
– nedostatečné sevření ruky v pěst
– při gohonkumite pohled směřuje k zemi