1.kyu

hnědý pás 1.kyu – hnědý pás

Hnědá je barva země, je to symbol trvanlivosti a spolehlivosti. Označuje člověka, kterého technika je už dostačující, jeho vědomí je plodné a jeho duše je pevná a neoblomná.

 

KIHON

* techniky provádíme 5 × pokud není uvedeno jinak *

1, ZK v: džodan oicuki
2, ZK v: sanboncuki / maegeri (stáhnout kopající nohu zpět do výchozího postoje)
3, ZK z: ageuke / maegeri (stáhnout kopající nohu zpět) / gyakucuki
4, ZK v: sotouke / jokoenpi (KI) / tateurakenuči / gyakucuki (ZK)
5, KK z: šutouke / maejokogeri / gyakucuki (ZK)
6, ZK v: maegeri džodan / džodan čudan rencuki (bez mezikroku)
7, ZK v: mawašigeri džodan + jokogerikekomi čudan (stejnou nohou bez položení na zem)
8, KI s: jokogerikekomi čudan (překrok v kibadači)
9, ZK v: uširogeri čudan
10,ZK v: ašibarai / gyakucuki

kombinace (z čudan kamae)
1, kizamicuki / oicuki / gyakucuki
2, maemawašigeri čudan / uramawashigeri

KUMITE

Džiu-ippon-kumite
džodan oicuki levou vpřed
čudan oicuki pravou vpřed
maegeri levou vpřed
mawašigeri pravou vpřed
jokogerikekomi levou vpřed
uširogeri pravou vpřed
vždy pouze jednou

KATA

Podle výběru z Basai dai, Enpi, Džion, Hangetsu, Kanku dai.

Chyby, které nejsou tolerovány :
– slabá kondiční příprava
– slabá sebekontrola při cvičení s partnerem
– chybějící sportovní duch
– chyby z předchozích kyu