2.kyu

hnědý pás2.kyu – hnědý pás

Hnědá je barva země, je to symbol trvanlivosti a spolehlivosti. Označuje člověka, kterého technika je už dostačující, jeho vědomí je plodné a jeho duše je pevná a neoblomná.

 

KIHON

* techniky provádíme 5 × pokud není uvedeno jinak *

1, ZK v: džodan oicuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: sanboncuki
3, ZK v: ageuke / maegeri (kopající nohu stáhnout zpět) / gyakucuki
4, ZK v: sotouke / jokoenpi (KI) / gyakucuki (ZK)
5, KK z: moroteučiuke / kizamicuki (ZK) / gyakucuki
6, ZK v: maegeri / oicuki (bez mezikroku)
7, ZK v: mawašigeri džodan / gyakucuki
8, ZK v: mawašigeri džodan / uširogeri
9, KI s: jokogerikeage – (překrok) jokogerikekomi (druhá noha)

kombinace
1, kizamicuki / gyakucuki (suriaši) – (krok) uraken / gyakucuki
2, mawašigeri džodan / uširogeri / uraken / gyakucuki

KUMITE

Džiu-ippon-kumite
džodan oicuki
čudan oicuki
čudan maegeri
čudan jokogerikekomi
uširogeri

Každý útok dvakrát, volný výběr střehu (pravý, levý). Obránce jednou s ústupem vzad (celý krok) a jednou s odsunem vzad .

KATA

Basai-dai

Chyby, které nejsou tolerovány :
– špatná koordinace zpevnění v koncové fázi pohybu
– odklon těla od cíle při cvičení s partnerem
– nejistota při útoku a protiútoku
– chyby z předchozích kyu