Gichin Funakoshi

GIČIN FUNAKOŠI – Gichin Funakoshi (Japonsko)
( 1868 – 1957 )

gichin funakoshi

Gičin Funakoši, „otec karatedo“ přezdívaný SHOTO (borové vlny), je spojujícím článkem doby, kdy karate bylo výhradně okinavským uměním sebeobrany udržovaným v nejhlubším utajení, a mezi současností, kdy se stalo bojovým uměním cvičeným po celém světě. Pro svoji skromnost a neustálé přísné sledování cesty samuraje, se zdráhal napsat svůj vlastní životopis. Rozhodl se až když mu bylo téměř devadesát let. Vzdělán v konfuciánských klasických knihách, byl nejprve učitelem, ale po desetiletích studia pod vedením nejpřednějších mistrů věnoval celý zbytek života propagaci CESTY KARATE. Pod jeho vedením byly techniky karate systematizovány a modernizovány, do popředí byl vystaven duchovní význam a karate se vyvinulo ve skutečné bojové umění.

gichin funakoshi 2

Karate začíná respektem a končí respektem.

Karate je jako horká voda, která chledne když jí neohříváš.

Dosáhnout sta vítězství ve stu bitvách není nejvyšší dovednost. Nejvyšší dovednost je podrobit nepřítele bez boje.

Správné pochopení karate a jeho správné použití je karatedo. Ten, kdo opravdu trénuje toto DO a skutečně chápe karatedo, se nikdy nenechá snadno vtáhnout do boje.

Žáci kteréhokoli umění, obzvláště karatedo, nesmí nikdy zapomenout kultivovat svou mysl a tělo.