3.kyu

hnědý pás3.kyu – hnědý pás

Hnědá je barva země, je to symbol trvanlivosti a spolehlivosti. Označuje člověka, kterého technika je už dostačující, jeho vědomí je plodné a jeho duše je pevná a neoblomná.

 

KIHON

* techniky provádíme 5 × pokud není uvedeno jinak *

1, ZK v: oicuki
2, ZK v: oicuki / gyakucuki
3, ZK z: ageuke / gyakucuki
4, ZK v: sotouke / jokoempi (KI) /tateurakenuči(KI) / gyakucuki (ZK)
5, KK z: moroteučiuke / gyakucuki (ZK)
6, KK v: šutouke / maeašigeri / gyakucuki (ZK)
7, ZK v: maegeri džodan
8, ZK v: mawašigeri džodan
9, ZK v: mawaširengeri (čudan, džodan s mezikrokem)
10,ZK v: uširogeri
11,ZK v: jokogerikekomi čudan
12,KI s: jokogerikeage džodan (3 × na každou stranu)

kombinace
1, kizamicuki / gyakucuki (se suriaši), (3 × na každou stranu)
2, maemawašigeri čudan došlápnout vpřed / mawašigeri džodan / urakenuči / gyakucuki

KUMITE

Džiu-ippon-kumite
džodan oicuki
čudan oicuki
čudan maegeri
čudan jokogeri-kekomi

Všechny útoky jednou na každou stranu.

KATA

Tekki-šodan

Chyby, které nejsou tolerovány :
– neplynulé provádění kombinací (špatná vázanost technik)
– přerušení pohybu boků při provádění kombinací
– špatná vzdálenost při kumite
– chybějící nebo chybný rytmus při provádění kata
– chyby z předchozích kyu