1.DAN – černý pás

KIHON-IDO:
ZK vybere KIHON-IDO kombinace dle vlastního výběru (z kombinací technik předchozích STV KYU)

OYO-IDO:

 1. BP: Suri-ashi kizami-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki ayumi-ashi gyaku-tsuki
 2. BP: yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki yori-ashi oi-mae-geri gyaku-tsuki ushiroayumi-ashi gedan-barai suri-ashi gyaku-tsuki
 3. BP: Ayumi-ashi oi-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki yori-ashi oi-ura-mawashi-geri
 4. BP: Hineri-mae-geri yori-ashi oi-ura-mawashi-gari suri-ashi suri-ashi gyaku-tsuki
 5. BP: Hineri-mae-geri yori-ashi oi-mawashi-gari suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi
  suri-ashi gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi gedan-barrai gyaku-tsuki
 6. BP: Suri-ashi gyaku-tsuki yori-ashi kizami-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki
 7. BP: Ayumi-ashi ashi-barrai ushiro-geri gyaku-tsuki
 8. BP: Suri-ashi gyaku-tsuki ayumi-ashi gyaku-tsuki yori-ashi ura-mawashi-geri
 9. BP: Ayumi-ashi oi-tsuki suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki hineri mawashi-geri
 10. BP: Yori-ashi yoko-geri-kekomi suri-ashi gyaku-tsuki ayumi-ashi yoko-gei-keage
  gyaku-tsuki
  JIYU-IPPON-KUMITE (2-3 útočníci):
  Volný zápas pod kontrolou, podobný soutěžní formě kumite WKF. Není zde určen časový limit.
  Důraz je veden na schopnost techniky získat bodování a to při úplné kontrole techniky.
  Dle věku cvičence je možné vypustit soutěžní formu Jiyu-Kumite a nahradit ji řízenou formou dle
  předešlého výběru sestavenou proti 3 až 4 soupeřům. Cvičenec předvádí adekvátní obranu a
  protiútok. Pokaždé však jiného charakteru.
  KATA:
  Empi
  SHITEI KATA:
  ZK vybere 1-2 kata z řady kata Heian, Jion, Kanku-Dai, Bassai-Dai
  TOKUI KATA:
  a) dle vlastního výběru z Sentei kata (Tekki-Nidan, Bassai-Sho, Kanku-Sho, Hangetsu, Sochin)
  b) dle vlastního výběru, jiná mimo dosud uváděné v programu Shitei kata předchozích STV
  BUNKAI-KATA:
  (předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému
  boji!!)
  a) Předvedení bunkai kata Empi
  b) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z jedné Tokui kata, kterou si vybral k demonstraci