Úspěšní sportovci byli u hejtmanky Ústeckého kraje

Ve čtvrtek 13.10. se v zasedacím sále krajského úřadu Ústeckého kraje uskutečnilo slavnostní setkání a ocenění úspěšných sportovců letní celostátní olympiády dětí a mládeže 2011, která se uskutečnila v červnu v Olomouci, s hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou.

Mezi pozvanými a oceňovanými sportovci byli úspěšní zástupci krajských sportů-plavání, triatlonu,boxu,tancování,atletiky, karate a dalších sportů.

setkání sportovců 2011 1

Svou úspěšnou zástupkyni zde měl i ústecký klub karate SK Kamura-ryu shotokan v kategorii mladších žákyň, kdy bronzovou medaili na této olympiádě v disciplíně kumite do 35kg vybojovala ústecká Nikola Velcová.

setkání sportovců 2011 2

Všichni sportovci, kteří se této významné události zúčastnili v doprovodu trenérů svých mateřských klubů, zde byli jednotlivě oceňováni hejtmankou Ústeckého kraje předáním pamětního děkovného diplomu za vzornou reprezentaci kraje na LODM 2011 a zároveň i drobnými věcnými dary.

setkání sportovců 2011 3

Zároveň pak hejtmanka Ústecké ho kraje vyzdvihla snahu a píli, s kterou se snží všichni tito sportovci vyniknout ve svých disciplínách a přístup , s kterým se svému sportu s nadšením věnují. Zároveň také vyzdvihla práci a činnost všech trenérů klubů, kde se tito sportovci připravují, bez jejichž obětavé činnosti by jen stěží dosáhli sportovci těchto vynikajících výsledků.

setkání sportovců 2011 4

Závěrem pak ve svém proslovu hejtmanka J. Vaňhová popřála všem zúčastněným sportovcům i trenérům mnoho odhodlání do další sportovní přípravy a také pokud možno mnoho dalších dílčích sportovních úspěchů. Za vzory těmto mladým talentovaným sportovcům dala v celkovém přístupu ke sportu i taková jména českého sportovního prostředí jako jsou Roman Šebrle, Lukáš Bauer, Barbora Špotáková, Martina Sáblíková a další a popřála jim mnoho krásných dalších sportovních zážitků a radost ze sportu.