Školení trenérů UKSKe-23.6.

V sobotu 23.6. se uskutečnilo v České Lípě školení a doškolení trenérů 3 třídy a školení trenérů 4.třídy UKSKe. Školení se zúčastnilo přes 30 stávajících trenérů i nových uchazečů o trenérskou licenci z Ústeckého kraje. Mezi účastníky byli samozřejmě i trenéři našeho klubu, kde se vzdělávali zejména v teorii vedení sportovního tréninku, sportovní psychologii, zdravovědě a také praktickém tréninku, tak ,aby vědomosti a činnosti, které provádějí byly stále na adekvátní úrovni a zejména v souladu se současnými trendy.

foto z akce: