Projekt „Darujme kroužky dětem“-nabídka podpory

Vážení rodiče,

nabízíme Vám zajímavou možnostčerpání finanční podpory na úhradu členských příspěvků dětí pro tento rok u rodičů, kteří se nachází v tíživé finanční situaci, tzn. u rodičů, kteří čerpají  přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči ad.
Projekt dále podporuje rodiny ukrajinských uprchlíků v tíživé finanční situaci, které pobývají v ČR na základě víza strpění či víza dočasné ochrany. 

Projekt „Darujeme kroužky dětem“ pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Rodiče mohou přes tento projekt zažádat o příspěvek až 2000 korun pro každé dítě na úhradu tréninků či kroužku ve 2. pololetí školního roku 2022/2023.

Bližší informace jsou na této stránce https://www.darujemekrouzky.cz/ .

Celkem se v projektu, který organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna, rozděluje částka převyšující 5 milionů korun.

letáky k akci:  Váš trenérský kolektiv