Podpora na částečné krytí nákladů na sportování mládeže od České olympijské nadace

 

V posledních letech několikanásobně vzrostly ceny energií, potravin i dalšího zboží. Ruku v ruce se s rostoucí inflací zvyšují i ceny členských příspěvků, pronájmů tělocvičen, ceny sportovních kempů nebo sportovního vybavení. Program je určený pro rodiny samoživitelů, pěstouny, rodiny pobírající dávky státní sociální podpory a dětské domovy, pro které tato situace bohužel znamená obrovskou komplikaci. Někteří z nich musí zvážit, zda budou schopni dětem nadále hradit finančně náročné sportovní aktivity. Pohyb je přitom jedním z nejdůležitějších aspektů našich životů.

Česká olympijská nadace je tu proto, aby mohly sportovat všechny děti bez rozdílu. Podporuje děti od 6 do 18 let bez ohledu na jejich sportovní výkonnost. Stačí, aby děti pravidelně a organizovaně sportovaly. Olympijská nadace přispívá každému malému sportovci na členské příspěvky, sportovní vybavení, sportovní kempy a soustředění nebo na lékařské sportovní prohlídky.


Dítě může být podpořeno jednou do roka. Žádat o podporu České olympijské nadace je možné nejpozději tři měsíce po zaplacení sportovní aktivity, viz. odkazy níže.

 

odkaz na informace k projektu podpory zde:

https://www.olympijskytym.cz/article/ceska-olympijska-nadace-rozdeluje-podporu-ctyrikrat-rocne

 

odkaz na podání žádosti elektronicky zde:

https://nadace.olympic.cz/webovy-formular-pro-udeleni-podpory-con/

 

odkaz na podání žádosti  zde:

https://www.olympijskytym.cz/files/docs/Olympijska-nadace/dokumenty/Formul%C3%A1%C5%99-%C5%BD%C3%A1dost%20o%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek.pdf

 

odkaz na kompletní informace k projektu (odkaz na žádosti je ve spodní části webstránky):

https://www.olympijskytym.cz/nadace