PF 2023

Přejeme všem našim členům a jejich rodinám hezké prožití svátků vánočních, bohatého ježíška, pevné zdraví a mnoho sportovních a osobních úspěchů v roce 2023

Váš trenérský tým …