O klubu

Karate klub Kamura-ryu shotokan vznikl v roce 1998. V současné době ho navštěvuje přes 150 aktivních členů, a to zejména mládež ve věku 6 – 18 let. Hlavním cílem klubu je všestranný sportovní rozvoj a výchova talentované mládeže tohoto sportu na vrcholové úrovni směrem ke státní reprezentaci. Tento klub karate pracuje se zájemci všech věkových kategorií. Má širokou a stabilní členskou základnu, kterou tvoří 80% mládeže a 20% dospělých sportovců. Pracuje se zde ve výkonnostních výukových skupinách – kurz, C, B, A, které jsou odděleny podle výkonnostních a věkových kategorií. Součástí tréninkového procesu je i skupina dětí předškolního věku 4-6 let. Výsledkem této systematické činnosti je pak soutěžní družstvo dosahující již pravidelně zjevných úspěchů.

Za dobu své činnosti vychoval klub karate již řadu mistrů České Republiky, reprezentantů ČR a medailistů ME a MS. Klub se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější kluby karate v České Republice.

V roce 2002, 2004, 2005, 2006 se klub karate stal nejúspěšnějším sportovním klubem mládeže České republiky.

Klub působí v Ústí nad Labem ve třech městských lokalitách, a to ve Všebořicích, Neštěmicích a na Střekově.

Díky již několikaleté úspěšné činnosti se SK Kamura-ryu shotokan těší dobrému postavení v řadách úspěšných a perspektivních sportovních klubů v Ústí nad Labem, ale i v České republice.