Přípravný seminář kata na STV 2019- 25.5.-info

informace a program dle distribuovaných pokynů k akci členům klubu